Chlebowski, Piotr. 2007. „Śmierć Na Placu Przedajnym. Uwag Kilka O pieśni XXIV Poematu "Quidam". Profesorowi Stefanowi Sawickiemu Z wdzięcznością”. Colloquia Litteraria 2 (1/2), 41-62. https://doi.org/10.21697/cl.2007.1.07.