Szczeglacka-Pawłowska, Ewa. 2018. „’Notebook’ Lyricism of Zygmunt Krasiński in the Context of the Poem "Bóg Mi odmówił Tej Anielskiej miary" ("God Has Denided Me the Angelic Measure")”. Colloquia Litteraria, nr 2 (listopad), 177-202. https://doi.org/10.21697/cl.2017.4.12.