Głuszak, Patrycja. 2019. „Apocryphal Traditions in Kasper Miaskowski’s Christmas Poetry”. Colloquia Litteraria 1 (5). https://doi.org/10.21697/cl.2018.4.06.