Nowoszewski, Roman. 2019. „KORESPONDENCJA SERDECZNA. STANISŁAW PIGOŃ - JULIUSZ WIKTOR GOMULICKI”. Colloquia Litteraria, nr 22 (sierpień). https://doi.org/10.21697/cl.2017.5.8.