Pawłowski, Kazimierz. 2009. „SOFISTYCZNA DROGA DO DOJRZAŁOŚCI MORALNEJ”. Colloquia Litteraria 8 (1/2), 37-50. https://doi.org/10.21697/cl.2010.1.03.