Mejor, Mieczysław. 2009. „Kartki Z Historii Filologii Klasycznej W Warszawie 1. Korespondencja Gustawa Przychodzkiego Z Albertem C. Clarkiem, 1920-1925”. Colloquia Litteraria 8 (1/2), 139-47. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/cl/article/view/614.