Koehler, Krzysztof. 2011. „Antynomie Religii Mitologicznej. Kilka Uwag Na Marginesie Traktatu Teologicznego Czesława Miłosza”. Colloquia Litteraria 11 (2), 15-30. https://doi.org/10.21697/cl.2011.2.02.