Dobrzyńska, Teresa. 2011. „Motywy Oczu, ślepoty I światła W późnej twórczości Czesława Miłosza”. Colloquia Litteraria 11 (2), 69-80. https://doi.org/10.21697/cl.2011.2.06.