Pawlik-Kopek, Aleksandra. 2016. „DOM JAKO FIGURA ARTYSTYCZNA W POEZJI TERESY FERENC. WSTĘP DO PROBLEMATYKI”. Colloquia Litteraria 19 (2), 31-43. https://doi.org/10.21697/cl.2015.2.03.