Gędas, Katarzyna. 2016. „KRÓL-DUCH JULIUSZA SŁOWACKIEGO W RECEPCJI JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA”. Colloquia Litteraria 19 (2), 133-62. https://doi.org/10.21697/cl.2015.2.10.