GŁUSZAK, PATRYCJA. 2016. „TRADYCJE APOKRYFICZNE W POEZJACH BOŻONARODZENIOWYCH KASPRA MIASKOWSKIEGO”. Colloquia Litteraria 18 (1), 53-80. https://doi.org/10.21697/cl.2015.18.1.05.