ŁUKASZUK, MAŁGORZATA. 2016. „WIERSZE LIRYCZNE W UKŁADZIE WŁASNYM POETY (JÓZEF CZECHOWICZ)”. Colloquia Litteraria 18 (1), 89-96. https://doi.org/10.21697/cl.2015.18.1.07.