Klimczak, Dariusz Piotr. 2022. „Kultura śródziemnomorska Jako Uniwersalna Cywilizacja Zachodnia. Dociekania Filozoficzno-Literackie”. Colloquia Litteraria 29 (2):55-83. https://doi.org/10.21697/cl.2020.29.2.3.