Abriszewska, P. (2017) „NORWIDOWSKIE POMNIKI LITERATURY”, Colloquia Litteraria, 20(1), s. 209-227. doi: 10.21697/cl.2016.1.14.