Otorowski, M. (2018) „Z badań nad warsztatem historycznym księcia Adama Jerzego Czartoryskiego ("Wstęp do historii litewskiej", rozdz. I, s. 1-8)”, Colloquia Litteraria, 21(2), s. 155-179. doi: 10.21697/cl.2016.2.10.