Maciejewski, M. (2006) „Liryczne świadectwo "pustego grobu"”, Colloquia Litteraria, 1(1), s. 9-10. doi: 10.21697/cl.2006.1.02.