Troszyński, M. (2006) „Jak wydać wszystkie wiersze Juliusza Słowackiego? Rozważania nad edytorskim "kanonem" wierszy Słowackiego. Część I”, Colloquia Litteraria, 1(1), s. 84-102. doi: 10.21697/cl.2006.1.08.