Trzcionka, J. (2006) „Problemy edytorskie związane z wierszem Juliusza Słowackiego "Dusza się moja zamyśla głęboko. "”, Colloquia Litteraria, 1(1), s. 103-113. doi: 10.21697/cl.2006.1.09.