Korpysz, T. (2018) „Introducion”, Colloquia Litteraria, 2(4). Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/cl/article/view/3177 (Udostępniono: 22styczeń2021).