Głuszak, P. (2019) „Apocryphal Traditions in Kasper Miaskowski’s Christmas Poetry”, Colloquia Litteraria, 1(5). doi: 10.21697/cl.2018.4.06.