Nowoszewski, R. (2019) „KORESPONDENCJA SERDECZNA. STANISŁAW PIGOŃ - JULIUSZ WIKTOR GOMULICKI”, Colloquia Litteraria, 0(22). doi: 10.21697/cl.2017.5.8.