Wolicka, E. (2008) „"Bycie-w-języku" jako modus ludzkiego doświadczenia. Lingwistyczne założenia hermeneutyki Paula Ricoeura”, Colloquia Litteraria, 3(1/2), s. 7-17. doi: 10.21697/cl.2008.1.02.