Boruc, A. (2013) „Geografia i działalność wydawnictw katolickich w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku”, Colloquia Litteraria, 15(2), s. 87-107. doi: 10.21697/cl.2013.2.04.