Kaczmarek, W. (2014) „«Metoda» Maciejewskiego”, Colloquia Litteraria, 16(1), s. 83-92. doi: 10.21697/cl.2014.1.06.