Czechowicz, A. (2009) „Prawo powszechne, tor pospolity Kilka uwag do interpretacji Trenu XIX Jana Kochanowskiego”, Colloquia Litteraria, 6(1), s. 7–24. doi: 10.21697/cl.2009.1.01.