Giemza, L. (2009) „Recenzja książki Jerzego Kandziory «Ocalony w gmachu wiersza. O poezji Stanisława Barańczaka»”, Colloquia Litteraria, 6(1), s. 105-109. doi: 10.21697/cl.2009.1.06.