Pawłowski, K. (2009) „SOFISTYCZNA DROGA DO DOJRZAŁOŚCI MORALNEJ”, Colloquia Litteraria, 8(1/2), s. 37-50. doi: 10.21697/cl.2010.1.03.