Dobrzyńska, T. (2011) „Motywy oczu, ślepoty i światła w późnej twórczości Czesława Miłosza”, Colloquia Litteraria, 11(2), s. 69-80. doi: 10.21697/cl.2011.2.06.