Pawlik-Kopek, A. (2016) „DOM JAKO FIGURA ARTYSTYCZNA W POEZJI TERESY FERENC. WSTĘP DO PROBLEMATYKI”, Colloquia Litteraria, 19(2), s. 31-43. doi: 10.21697/cl.2015.2.03.