Gędas, K. (2016) „KRÓL-DUCH JULIUSZA SŁOWACKIEGO W RECEPCJI JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA”, Colloquia Litteraria, 19(2), s. 133-162. doi: 10.21697/cl.2015.2.10.