GŁUSZAK, P. (2016) „TRADYCJE APOKRYFICZNE W POEZJACH BOŻONARODZENIOWYCH KASPRA MIASKOWSKIEGO”, Colloquia Litteraria, 18(1), s. 53-80. doi: 10.21697/cl.2015.18.1.05.