[1]
M. Otorowski, „Z badań nad warsztatem historycznym księcia Adama Jerzego Czartoryskiego ("Wstęp do historii litewskiej", rozdz. I, s. 1-8)”, cl, t. 21, nr 2, s. 155-179, sty. 2018.