[1]
J. Trzcionka, „“Człowieka (teraz), o Muzo, wypowiedz” (“Of Man [now], Muse, sing” . An Attempt to Recognize The Artistic Shape of Norwid’s Drama Kleopatra i Cezar (Cleopatra and Caesar)”, cl, t. 2, nr 4, grudz. 2018.