[1]
P. GŁUSZAK, „TRADYCJE APOKRYFICZNE W POEZJACH BOŻONARODZENIOWYCH KASPRA MIASKOWSKIEGO”, cl, t. 18, nr 1, s. 53-80, wrz. 2016.