[1]
M. ŁUKASZUK, „WIERSZE LIRYCZNE W UKŁADZIE WŁASNYM POETY (JÓZEF CZECHOWICZ)”, cl, t. 18, nr 1, s. 89-96, wrz. 2016.