Otorowski, M. „Z Badań Nad Warsztatem Historycznym księcia Adama Jerzego Czartoryskiego ("Wstęp Do Historii litewskiej", Rozdz. I, S. 1-8)”. Colloquia Litteraria, T. 21, nr 2, styczeń 2018, s. 155-79, doi:10.21697/cl.2016.2.10.