Maciejewski, M. „Liryczne świadectwo "Pustego grobu"”. Colloquia Litteraria, T. 1, nr 1, listopad 2006, s. 9-10, doi:10.21697/cl.2006.1.02.