Troszyński, M. „Jak Wydać Wszystkie Wiersze Juliusza Słowackiego? Rozważania Nad Edytorskim "kanonem" Wierszy Słowackiego. Część I”. Colloquia Litteraria, T. 1, nr 1, listopad 2006, s. 84-102, doi:10.21697/cl.2006.1.08.