Chlebowski, P. „Śmierć Na Placu Przedajnym. Uwag Kilka O pieśni XXIV Poematu "Quidam". Profesorowi Stefanowi Sawickiemu Z wdzięcznością”. Colloquia Litteraria, T. 2, nr 1/2, listopad 2007, s. 41-62, doi:10.21697/cl.2007.1.07.