Szczeglacka-Pawłowska, E. „’Notebook’ Lyricism of Zygmunt Krasiński in the Context of the Poem "Bóg Mi odmówił Tej Anielskiej miary" ("God Has Denided Me the Angelic Measure")”. Colloquia Litteraria, nr 2, listopad 2018, s. 177-02, doi:10.21697/cl.2017.4.12.