Skalińska, E. „MALCZEWSKI’S KOCHANOWSKI AND NORWID’S KOCHANOWSKI”. Colloquia Litteraria, T. 2, nr 4, grudzień 2018, doi:10.21697/cl.2018.2.12.