Głuszak, P. „Apocryphal Traditions in Kasper Miaskowski’s Christmas Poetry”. Colloquia Litteraria, T. 1, nr 5, maj 2019, doi:10.21697/cl.2018.4.06.