Nowoszewski, R. „KORESPONDENCJA SERDECZNA. STANISŁAW PIGOŃ - JULIUSZ WIKTOR GOMULICKI”. Colloquia Litteraria, nr 22, sierpień 2019, doi:10.21697/cl.2017.5.8.