Wolicka, E. „"Bycie-W-języku" Jako Modus Ludzkiego doświadczenia. Lingwistyczne założenia Hermeneutyki Paula Ricoeura”. Colloquia Litteraria, T. 3, nr 1/2, listopad 2008, s. 7-17, doi:10.21697/cl.2008.1.02.