Szczeglacka-Pawłowska, E. „Wydobyte Z Cienia O Nowym Projekcie: Adam Mickiewicz. Proza Artystyczna: Opowiadania, Szkice, Fragmenty. Prose Artistique: Contess, Essais, Fragments, wstęp I Oprac. Joanna Pietrzak-Thébault, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2013.”. Colloquia Litteraria, T. 15, nr 2, listopad 2013, s. 109-17, doi:10.21697/cl.2013.2.05.