Kaczmarek, W. „«Metoda» Maciejewskiego”. Colloquia Litteraria, T. 16, nr 1, listopad 2014, s. 83-92, doi:10.21697/cl.2014.1.06.