Koehler, K. „Antynomie Religii Mitologicznej. Kilka Uwag Na Marginesie Traktatu Teologicznego Czesława Miłosza”. Colloquia Litteraria, T. 11, nr 2, listopad 2011, s. 15-30, doi:10.21697/cl.2011.2.02.