Dobrzyńska, T. „Motywy Oczu, ślepoty I światła W późnej twórczości Czesława Miłosza”. Colloquia Litteraria, T. 11, nr 2, listopad 2011, s. 69-80, doi:10.21697/cl.2011.2.06.