Pawlik-Kopek, A. „DOM JAKO FIGURA ARTYSTYCZNA W POEZJI TERESY FERENC. WSTĘP DO PROBLEMATYKI”. Colloquia Litteraria, T. 19, nr 2, listopad 2016, s. 31-43, doi:10.21697/cl.2015.2.03.