Garbol, T. „WOŻĄC SAMOWARY DO TUŁY. CZY UDAŁO SIĘ POWIEDZIEĆ TO INACZEJ?”. Colloquia Litteraria, T. 19, nr 2, listopad 2016, s. 45-60, doi:10.21697/cl.2015.2.04.